• Shreyas Samaj

Up Coming Events

Event Name : Vividh Sahay Yojna

Event Name : Sardoshav Karyakaram

Date : 12/10/2019

Event Name : Diwali Sneh Milan

Date : 10/11/2019

Event Name : Statue of Unity

Date : 24/11/2019

Event Name : Shree Nathji Pravash

Date : 21/12/2019