• Shreyas Samaj

Committee

Ramesh Shah

Trustee

Daxesh Shah

Trustee

Pankaj Maheta

Trustee

Narendra Shah

President

Sanjay Gandhi

Vice-President

Haresh Kothari

Secretary

Dhiren Shah

Secretary

Kiran Shah

Khajanchi

List of Committee Members

Year Trustee President Wise President Secretrary / Mantri Treasurer
2018-19 Shree Rameshbhai Shah Shree Daksheshbhai Shah Shree Pankajbhai Maheta Shree Narendrabhai Narsinhlal Shah Shree Sanjaybhai Gandhi Shree Hareshbhai Kothari (General) Shree Dhirenbai Shah (Sangthan) Shree Kiranbhai Shah (Khajanchi) Shree Kiranbhai Shah
2017-18 Shree Jitubhai Desai Shree Daksheshbhai Shah Shree Pankajbhai Maheta Shree Narendrabhai Narsinhlal Shah Shree Sanjaybhai Gandhi Shree Hareshbhai Kothari (General) Shree Dhirenbai Shah (Sangthan) Shree Bhupendrabhai Kothari (Khajanchi) Shree Bhupendrabhai Kothari
2016-17 Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Gauranbhai Babulal Desai Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Gauranbhai Babulal Desai Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2015-16 Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Gauranbhai Babulal Desai Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Gauranbhai Babulal Desai Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2014-15 Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Narendrabhai Narasimhalal ShahShree Gauranbhai Babulal Desai Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2013-14 Shree Pramodbhai Viranchal Modi Shree Narendrabhai Narasimhalal ShahShree Maheshchandra Shantilal Shah Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2011-12 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2010-11 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2009-10 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2008-09 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2007-08 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2006-07 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Prafulvadan Mehta (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2005-06 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Umeshbhai Madhusudan Mehta(Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2004-05 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2003-04 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2002-03 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Shantilal Bhailal Gandhi Mr. Jayakumar Jayantilal Shah (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Asitbhai Jagadishchandra Modi
2000-01 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Bhanuprasad Manilal Desai Shree Vipinchandra Jaswantlal Desai (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Rohitbhai Viranchal Modi
1998-99 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Bhanuprasad Manilal Desai Shree Vipinchandra Jaswantlal Desai (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Rohitbhai Viranchal Modi
1997-98 Shree Chinubhai Nanubhai Munsha Shree Bhanuprasad Manilal Desai Shree Vipinchandra Jaswantlal Desai (General) Shree Jagdishchandra Ramanlal Modi (Sangthan) Shree Dharmeshbhai Kanai Lal Shah (Khajanchi) Shree Rohitbhai Viranchal Modi